ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಹತ್ಯೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟೈಮ್ಸ್  31-8-2015 ಪುಟ  01
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟೈಮ್ಸ್ 31-8-2015 ಪುಟ 01