ಕಲಾಂಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇತರರು

ಕಲಾಂಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇತರರು

VV 31-7-2015 Page 13
ವಿಜಯವಾಣಿ 31-7-2015 ಪುಟ 13

Leave a Reply