ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಸಭೆ ಕರೆಯಿರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಂದ ಮನವಿ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟೈಮ್ಸ್ 04-07-2014, ಪುಟ 1

ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಸಭೆ ಕರೆಯಿರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಂದ ಮನವಿ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟೈಮ್ಸ್ 04-07-2014, ಪುಟ 1
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟೈಮ್ಸ್ 04-07-2014, ಪುಟ 1
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟೈಮ್ಸ್ 04-07-2014, ಪುಟ 2
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟೈಮ್ಸ್ 04-07-2014, ಪುಟ 2

 

Leave a Reply