ಜೂ. 23: ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕಾರ್ಕಳಕ್ಕೆ
ಉದಯವಾಣಿ 21-6-2017 , ಪುಟ 3

ಜೂ. 23: ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕಾರ್ಕಳಕ್ಕೆ

ಉದಯವಾಣಿ 21-6-2017 , ಪುಟ 3

Leave a Reply