ಜೋತಿಷಿಗಳ ಮಾತು ಪಾಲಿಸಿದ ಬಿಎಸ್ ವೈ: ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಕಚೇರಿಗೆ

ಉದಯವಾಣಿ 08-08-2012, ಪುಟ 2