ಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಚಾಲನೆ

ಉದಯವಾಣಿ 6-5-2017 , ಪುಟ 12