ಜಿ.ಪಂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತ: ಬಿಎಸ್ ವೈ  ವಿಸ್ವಾಸ
ಉದಯವಾಣಿ 14-02-2016 , ಪುಟ 10

ಜಿ.ಪಂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತ: ಬಿಎಸ್ ವೈ ವಿಸ್ವಾಸ

ಉದಯವಾಣಿ 14-02-2016 , ಪುಟ 10
ಉದಯವಾಣಿ 14-02-2016 , ಪುಟ 10

Leave a Reply