ಜೆಡಿಎಸ್ ಕೈಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದಿದ್ರು ವಾಜಪೇಯಿ, ಎಲ್.ಕೆ. ಅಡ್ವಾಣಿ
ಉದಯವಾಣಿ 28-01-2012, ಪುಟ 6

ಜೆಡಿಎಸ್ ಕೈಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದಿದ್ರು ವಾಜಪೇಯಿ, ಎಲ್.ಕೆ. ಅಡ್ವಾಣಿ

ಉದಯವಾಣಿ 28-01-2012, ಪುಟ 6

Leave a Reply