ಜೈಕಾರದ ನಡುವೆ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಬಿಎಸ್ ವೈ ಕಡೇ ಭಾಷಣ

ವಿಜಯವಾಣಿ 30-11-2012, ಪುಟ 8