ಇಂದು ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೈತರ ಬೃಹತ್ ಸಭೆ.

ಇಂದು ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೈತರ ಬೃಹತ್ ಸಭೆ.

fb_img_1475848208943fb_img_1475848214881

Leave a Reply