ಇಂದು ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ ವೈ ಅವರಿಂದ ನಗರ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ
ಕನ್ನಡಪ್ರಭ 8-9-2019 , ಪುಟ 2

ಇಂದು ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ ವೈ ಅವರಿಂದ ನಗರ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ

ಕನ್ನಡಪ್ರಭ 8-9-2019 , ಪುಟ 2

Leave a Reply