ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಟಿ. ಮಾಯಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ತೇಜೂರು, ಶೆಟ್ಟರಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡಮ್ಮತಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.

ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಟಿ. ಮಾಯಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ತೇಜೂರು, ಶೆಟ್ಟರಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡಮ್ಮತಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.

bsy-1

bsy-2

Leave a Reply