ವೈಎಚ್ ಸಿಎಂ ಪುತ್ರ, ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಮರಳು ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ವಿಶ್ವವಾಣಿ 31-5-2017 , ಪುಟ 5