ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ೮೧ನೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ವಿಜಯವಾಣಿ 05-02-2015, ಪುಟ 2
ವಿಜಯವಾಣಿ 05-02-2015, ಪುಟ 2