ಗುರುನಾನಕ್ ಜಯಂತಿ : ಸಿಎಂ  ಬಿಎಸ್ ವೈ  ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ಕನ್ನಡಪ್ರಭ 13-11-2019 , ಪುಟ 2

ಗುರುನಾನಕ್ ಜಯಂತಿ : ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ ವೈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಕನ್ನಡಪ್ರಭ 13-11-2019 , ಪುಟ 2

Leave a Reply