ಗು೦ಡ್ಲುಪೇಟೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ  ಕೆಲಸೂರು,ದೊಡ್ಡತ್ತುಪುರ ಮುಂತಾದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಶೋ

ಗು೦ಡ್ಲುಪೇಟೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕೆಲಸೂರು,ದೊಡ್ಡತ್ತುಪುರ ಮುಂತಾದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಶೋ

Leave a Reply