ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬೇಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಹಿರ೦ಗ ಸಭೆ

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬೇಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಹಿರ೦ಗ ಸಭೆ

Leave a Reply