ಗುಜರಾತ್ ಗಿಂತ 2 ಪಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ: ಬಿಎಸ್ ವೈ

ಕನ್ನಡಪ್ರಭ 03-11-2012, ಪುಟ 12