ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿನ ಜಯ ಬಿಜೆಪಿಯ ಗೆಲುವಲ್ಲ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ 21-12-2012, ಪುಟ 1

ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿನ ಜಯ ಬಿಜೆಪಿಯ ಗೆಲುವಲ್ಲ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ 21-12-2012, ಪುಟ 1
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 21-12-2012, ಪುಟ 6
ಕನ್ನಡಪ್ರಭ 21-12-2012, ಪುಟ 7

Leave a Reply