ಗೃಹ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಬಿಎಸ್ ವೈ ಖಂಡನೆ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 2-2-2018 , ಪುಟ 2

ಗೃಹ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಬಿಎಸ್ ವೈ ಖಂಡನೆ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 2-2-2018 , ಪುಟ 2

Leave a Reply