ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ, ಛಲವಾದಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಟಿಕೆಟ್: ಬಿಎಸ್ ವೈ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 21-4-2018 , ಪುಟ 3