ಗಣಿ ವರದಿ: ಬಿ. ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬಲಿಪಶು ಆದರೇ?

ಗಣಿ ವರದಿ: ಬಿ. ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬಲಿಪಶು ಆದರೇ? ಮುಂದೆ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

This Post Has One Comment

  1. Charalingeshwar Marol

    Yes….

Leave a Reply