ಗಣವೇಷದಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ!
ಉದಯವಾಣಿ 30-01-2012, ಪುಟ 7

ಗಣವೇಷದಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ!

ಉದಯವಾಣಿ 30-01-2012, ಪುಟ 7

Leave a Reply