ಗಲಭೆಗೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸಿಎಂ: ಬಿಎಸ್ ವೈ ಆರೋಪ
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 10-7-2017 , ಪುಟ 3

ಗಲಭೆಗೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸಿಎಂ: ಬಿಎಸ್ ವೈ ಆರೋಪ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 10-7-2017 , ಪುಟ 3

Leave a Reply