ಈವರೆಗೆ 24ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕೊಲೆ ನಡೆದರೂ ಕ್ರಮವಿಲ್ಲ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಉದಯವಾಣಿ 5-1-2018 . ಪುಟ 10

ಈವರೆಗೆ 24ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕೊಲೆ ನಡೆದರೂ ಕ್ರಮವಿಲ್ಲ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಉದಯವಾಣಿ 5-1-2018 . ಪುಟ 10

Leave a Reply