ಎತ್ತಿನಹೊಳೆಗೆ ದ.ಕ. ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಉದಯವಾಣಿ 6-1-2017 , ಪುಟ 2

ಎತ್ತಿನಹೊಳೆಗೆ ದ.ಕ. ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಉದಯವಾಣಿ 6-1-2017 , ಪುಟ 2
ಉದಯವಾಣಿ 6-1-2017 , ಪುಟ 2

Leave a Reply