70 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಎಸ್ ವೈ 70 ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ
ಉದಯವಾಣಿ 28-02-2012, ಪುಟ 4

70 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಎಸ್ ವೈ 70 ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ

ಉದಯವಾಣಿ 28-02-2012, ಪುಟ 4

Leave a Reply