ಈಶ್ವರಪ್ಪಗೆ ಯಡ್ಡಿಯೂರಪ್ಪ ಗುಡ್ ಬೈ!
ಗುರೂಜಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪಗೆ ಯಡ್ಡಿಯೂರಪ್ಪ ಗುಡ್ ಬೈ !

ಈಶ್ವರಪ್ಪಗೆ ಯಡ್ಡಿಯೂರಪ್ಪ ಗುಡ್ ಬೈ!

ಉದಯವಾಣಿ 03-10-2012, ಪುಟ 1
ಉದಯವಾಣಿ 03-10-2012, ಪುಟ 13

Leave a Reply