ಇದ್ದೂ ಇಲ್ಲದಂತಿರುವ ಸರ್ಕಾರ: ಬಿಎಸ್ ವೈ ಟೀಕೆ

 

ಸಂಜೆವಾಣಿ 15-10-2014, ಪುಟ 1
ಸಂಜೆವಾಣಿ 15-10-2014, ಪುಟ 1
ಸಂಜೆವಾಣಿ 15-10-2014, ಪುಟ 2
ಸಂಜೆವಾಣಿ 15-10-2014, ಪುಟ 2