ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ಹಲ್ಲೆಯಿ೦ದ ಮೃತಪಟ್ಟ ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಶ್ರೀ ಶರತ್ ಮಡಿವಾಳ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ಹಲ್ಲೆಯಿ೦ದ ಮೃತಪಟ್ಟ ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಶ್ರೀ ಶರತ್ ಮಡಿವಾಳ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

Leave a Reply