ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡಾ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ಕಬಡ್ಡಿ ಪ೦ದ್ಯಾವಳಿಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ