ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ  ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿದೆ : ಸಂಸದ ಬಿ. ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಹಲೋ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 25-9-2015 ಪುಟ 1

ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿದೆ : ಸಂಸದ ಬಿ. ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಹಲೋ ಶಿವಮೊಗ್ಗ  25-9-2015 ಪುಟ 1
ಹಲೋ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 25-9-2015 ಪುಟ 1

Leave a Reply