ದೀಪಕ್ , ಬಶೀರ್ ಹತ್ಯೆ ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಉದಯವಾಣಿ 9-1-2018 , ಪುಟ 7

ದೀಪಕ್ , ಬಶೀರ್ ಹತ್ಯೆ ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಉದಯವಾಣಿ 9-1-2018 , ಪುಟ 7

Leave a Reply