ದಂಡಾವತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಅಡ್ಡಿ : ಬಿಎಸ್ ವೈ ಅರೋಪ

ದಂಡಾವತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಅಡ್ಡಿ : ಬಿಎಸ್ ವೈ ಅರೋಪ

DVG19081502MSmg.indd
ಉದಯವಾಣಿ 19-08-2015, ಪುಟ 2- 2

Leave a Reply