ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಜನತೆ ಸಿದ್ದ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಉದಯವಾಣಿ 8-3-2018 , ಪುಟ 10

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಜನತೆ ಸಿದ್ದ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಉದಯವಾಣಿ 8-3-2018 , ಪುಟ 10

Leave a Reply