ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜತೆ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಚರ್ಚೆ
ವಿಜಯವಾಣಿ 14-10-2019 , ಪುಟ 5

ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜತೆ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಚರ್ಚೆ

ವಿಜಯವಾಣಿ 14-10-2019 , ಪುಟ 5

Leave a Reply