ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದು ವಿರುದ್ಧ  ಬಿಎಸ್ ವೈ ವಾಗ್ದಾಳಿ
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 24-03-2016 , ಪುಟ 3

ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದು ವಿರುದ್ಧ ಬಿಎಸ್ ವೈ ವಾಗ್ದಾಳಿ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 24-03-2016 ,  ಪುಟ 3
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 24-03-2016 , ಪುಟ 3

Leave a Reply