ಸಿಎಂ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯರಿಗೆ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಿಂತ ಕುರ್ಚಿ ಚಿಂತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

Shivamogga Times 18-8-2015, Page 1
Shivamogga Times 18-8-2015, Page 1