ಸಿಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸುವ ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಲ: ಬಿಎಸ್ ವೈ
ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ 31-12-2012, ಪುಟ 3

ಸಿಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸುವ ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಲ: ಬಿಎಸ್ ವೈ

ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ 31-12-2012, ಪುಟ 3

Leave a Reply