ಸಿಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಭಗವಂತನಿಗೇ ಗೊತ್ತು: ಬಿಎಸ್ ವೈ

ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ 02-01-2013, ಪುಟ 1