ಸಿಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿಸರ್ಜಿಸಲಿ: ಬಿಎಸ್ ವೈ

ಕನ್ನಡಪ್ರಭ 19-12-2012, ಪುಟ 7
ಕನ್ನಡಪ್ರಭ 19-12-2012, ಪುಟ 2