ಉಗ್ರರ ದಾಳಿ ಶಂಕೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗೆ ಸಿಎಂ ಸೂಚನೆ
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 21-10-2019 , ಪುಟ 6

ಉಗ್ರರ ದಾಳಿ ಶಂಕೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗೆ ಸಿಎಂ ಸೂಚನೆ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 21-10-2019 , ಪುಟ 6

Leave a Reply