ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ಧ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವಾಗ್ದಾಳಿ
ವಿಶ್ವವಾಣಿ 31-5-2018 , ಪುಟ 9

ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ಧ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವಾಗ್ದಾಳಿ

ವಿಶ್ವವಾಣಿ 31-5-2018 , ಪುಟ 9

Leave a Reply