ಸಂಚಾರಿ ತಾರಾಲಯ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಸಂಚಾರಿ ತಾರಾಲಯ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2019
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಿ ತಾರಾಲಯ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

Leave a Reply