ಇಂದು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಭವನದಲ್ಲಿ ರೈತ ಮೊರ್ಚಾ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ

Continue Reading ಇಂದು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಭವನದಲ್ಲಿ ರೈತ ಮೊರ್ಚಾ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ

Union Home Minsiter Shri Rajnath Singh inaugurated Diamond Jubilee Celebrations of JSS Mahavidyapeetha at Sri Kshetra Suttur today. I am fortunate to release the “Rajendra Chitra Samputa” at the program.

Continue Reading Union Home Minsiter Shri Rajnath Singh inaugurated Diamond Jubilee Celebrations of JSS Mahavidyapeetha at Sri Kshetra Suttur today. I am fortunate to release the “Rajendra Chitra Samputa” at the program.

Protest by BJP Karnataka in front of Townhall on 24-08-2016 demanding Legal Action, NIA probe against Amnesty International and suspension of Police Personnel who lathi-charge ABVP workers protesting against Amnesty International

Continue Reading Protest by BJP Karnataka in front of Townhall on 24-08-2016 demanding Legal Action, NIA probe against Amnesty International and suspension of Police Personnel who lathi-charge ABVP workers protesting against Amnesty International

ಇಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 70ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ

Continue Reading ಇಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 70ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ