ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇಂದು ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೆಂಗೇರಿ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ಪರ್ಪಲ್‌ ಲೈನ್‌ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು. 7.53 km ಉದ್ದದ ಈ ಎರಡನೇ ಹಂತ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲಿದೆ.

Continue Reading ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇಂದು ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೆಂಗೇರಿ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ಪರ್ಪಲ್‌ ಲೈನ್‌ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು. 7.53 km ಉದ್ದದ ಈ ಎರಡನೇ ಹಂತ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲಿದೆ.