ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ: ಸಿಎಂ

...

Read More

ಕೃಷಿ-ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಮಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಗತ್ಯ

...

Read More

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯಮಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ: ಬಿಎಸ್ ವೈ

...

Read More

ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕೋವಿಂದ್

...

Read More

ಮಠಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನೆರವು

...

Read More

ಮಠಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸರಕಾರ ಯಾವಾಗಲೂ ಬದ್ದ

...

Read More

ಕಂಬಳ ವೀರನಿಗೆ ಸಿಎಂ ಸನ್ಮಾನ

...

Read More

ಭಾರತದ ಉಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಗೆ ಸನ್ಮಾನ

...

Read More

ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ₹500 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲು

...

Read More

ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥಗೆ ಬಿಎಸ್ ವೈ ಅಭಿಷೇಕ

...

Read More

ಕೈಗಾರಿಕೆ ಆರಂಭಕ್ಕೆ 30 ದಿನದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ: ಸಿಎಂ

...

Read More

ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ₹100 ಕೋಟಿ

...

Read More