ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಡು ನುಡಿಗಾಗಿ ಗಣನೀಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆ.

Continue Reading ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಡು ನುಡಿಗಾಗಿ ಗಣನೀಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆ.

ಶರಾವತಿ ಮುಳುಗಡೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕುರಿತು ಇಂದು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ಸಂತ್ರಸ್ತ ಸಾಗುವಳಿದಾರ ರೈತರ ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಲು ಕಂದಾಯ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು.

Continue Reading ಶರಾವತಿ ಮುಳುಗಡೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕುರಿತು ಇಂದು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ಸಂತ್ರಸ್ತ ಸಾಗುವಳಿದಾರ ರೈತರ ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಲು ಕಂದಾಯ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು.

ಹೊಸ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ, ಉದ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿ ಕೌಶಲಗಳು, ತರಬೇತಿ, ಆಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟವೇರ್‌ನೊಂದಿಗೆ 150 ಐಟಿಐಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ ರಾಜ್ಯದ ಯುವಜನರಿಗೆ ವರವಾಗಲಿದೆ: ಸಿಎಂ

Continue Reading ಹೊಸ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ, ಉದ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿ ಕೌಶಲಗಳು, ತರಬೇತಿ, ಆಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟವೇರ್‌ನೊಂದಿಗೆ 150 ಐಟಿಐಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ ರಾಜ್ಯದ ಯುವಜನರಿಗೆ ವರವಾಗಲಿದೆ: ಸಿಎಂ

ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಇಷ್ಟೋಂದು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ

Continue Reading ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಇಷ್ಟೋಂದು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ