ಬಿಎಸ್ ವೈ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೈಟೆಕ್ ಜೋಡಿ ರಥ

ವಿಜಯವಾಣಿ 16-08-2012, ಪುಟ 1
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 16-08-2012, ಪುಟ 7