ಬಿಎಸ್ ವೈ ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಚಪ್ಪಾಳೆ
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 12-12-2019 , ಪುಟ 8

ಬಿಎಸ್ ವೈ ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಚಪ್ಪಾಳೆ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 12-12-2019 , ಪುಟ 8

Leave a Reply